Planer för 2012

Vi planerar just nu inga kullar. Som alltid gäller dock att planer är just planer och att de kan ändras.